Info

 

OLETE OODATUD TUTVUMA ELU JA TÖÖGA MEIE LASTEAIAS!

LAPSE RÜHM ÕPETAJAD LASTEAIAS

Mai Pääsk Terje Loorits Kaili Kaasik Piret Aavik

KOOLI PERSONAL

Katrin Saar õpetaja Piret Aavik õpetaja Marika Kaljuste

ÕPETAJA ABID:

Krista Tuuling Marvi Aavik

KOKAD:

Ene Jääger Rita Tuuling

JUHATAJA

Elna Õunpuu
LASTEAED ON AVATUD 7.00 – 18.30 LASTEAIA ÜLDTELEFON 45 95 618 MEELESPEA LAPSEVANEMALE
• Lasteaeda tulek on suur muutus Teie lapsele ja kogu perele. • Ühtlustage kodune päevakava lasteaia omaga (eriti päevane uni ajavahemikus 12.30-15.00) • Lasteaeda peab jõudma hiljemalt kell 8.30 • Lapse harjutamise aeg lasteaeda võib kesta kuni 2 nädalat. Planeeri selleks oma aeg! Ka hiljem olgu Sul last lasteaeda tulles niipalju aega, et saaksite koos “tere” öelda! • Tooge laps lasteaeda puhtana ja kammituna! • Teavita lasteaiaõpetajat kodus esinenud terviseprobleemidest (eriti allergia) ja ka muudest sündmustest, mis lapsele mõju avaldavad! • Oma ja teiste laste tervise huvides, too lasteaeda terve laps (NB! Nohu ja köha on ka haigused)! • Riietage lapsed mugavalt vastavalt ilmale ja aastaajale. • Lapsel peab olema oma kamm, bidžaama, vahetusriided õues hullamiseks. Sõimerühmas varu vahetusriideid ka tuppa! • Sõimerühma lapsele muretse hommikuringis istumiseks väike padi, kunstitegevuseks põll ja äratuntav lapse üksikpilt! • Et laps õpiks omi asju teistega jagama, lubame kaasa võtta mänguasju.
MÕTLE KA SELLELE ET,
Imiku ja lasteaiaeas on laps täielikult avatud kõigile muljetele ja ta õpib matkides oma ümbrust. Kõige tähtsam, mida me võime kasvavale inimesele sel perioodil kaasa anda, on kindlustunne, usaldus kaitstustunne. Tunne, et ta on siin maailmas teretulnud – mispuhul ta tajub inimeste armastust ja soojust. Kindlustunne ja usaldus tekivad kindla päevarütmi ja järjekindla käitumise kaudu. Kaitstustunne kasvab välja ümbruse soojast armastusest. Lühidalt – lapsele tuleb anda kaasa põhitundmus, et
MAAILM ON HEA.
B. Lievegoed
KOOLIEELSE LASTEASUTUSE MÕISTE.
1. Koolieelne lasteasutus on koolieast noorematele lastele hoiu ja alushariduse omandamist võimaldav õppeasutus. 2. Lasteasutus toetab lapse perekonda, soodustades lapse arenemist ning tema individuaalsuse arvestamist.
LASTEASUTUSE PÕHIÜLESANNE
Lapse ealisi, soolisi ja individuaalseid vajadusi ja iseärasusi arvestades 1. Luua võimalused ja tingimused tervikliku isiksuse kujunemiseks, kes on sotsiaalselt tundlik, vaimselt erk, ennast usaldav, kaasinimesi arvestav ja keskkonda väärtustav. 2. Hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema emotsionaalset, kõlbelist, sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut.

PIHTLA LASTEAED-ALGKOOLI MOTO VALGUST VAIMULE, JÕUDU HINGELE!